VEŠ - vše o ní

Základní informace o přípravku pedicap OL

účinně, jednoduše, příjemně při výskytu vši dětské ve vlasech

Účinnost: každý přípravek, který k řešení problému použijeme musí účinkovat co možná nejlépe. Neúčinné přípravky, prodlužují doba trvání problému a zbytečně se vynakládají nemalé finanční prostředky.
S přípravkem pedicap OL, jsou v tomto ohledu velmi dobré zkušenosti. S ohledem k vývojovému cyklu vši se samozřejmě doporučuje opakovat aplikaci po 10 dnech.

Jednoduchost použití: jednoduchá a v mezích možností příjemná aplikace na vlasy. S ohledem ke skutečnosti, že postiženými jsou většinou děti, je vhodné aby aplikační doba byla co možná nejkratší. V případě přípravku pedicap OL postačuje 10 minut.
Proč je to důležité? – dítěti není odvšivování příjemné, ani když přípravek pěkně voní jako pedicap OL. Čím kratší dobu bude tato fáze trvat, tím méně stresující a traumatizující aplikace pro dítě i rodiče bude.

Bezpečnost: obsah toxických látek v přípravcích. Tyto látky se navíc často v těle hromadí a způsobují zdravotní potíže někdy až za desítky let. Dle našeho názoru není žádný důvod, proč děti zbytečně vystavovat toxickým látkám jako jsou různé organofosfáty, insekticidy a podobně. A je to ještě horší v případě, kdy daný výrobek stejně nefunguje. Pedicap OL vzhledem k unikátnímu mechanismu účinku žádné toxické látky neobsahuje.

Jednoduchá dostupnost: prvním kontaktem, kam se rodiče obracejí je lékárna. Pedicap Ol je možné zakoupit v každé lékárně.

Nepoškozuje vlasy: s osobních zkušeností víme, že celá řada přípravku značně poškozuje vlasy i pokožku hlavy a způsobuje pálení. Pro děti je taková aplikace nepříjemná a pro rodiče proto velmi komplikovaná. Přípravek pedicap OL žádné podobné vedlejší účinky nemá. Právě naopak, pedicap OL zlepšuje kvalitu vlasů. Naši zákazníci nám dokonce tvrdí, že se jim díky pedicapu OL podařilo zbavit lupů.