Příčina problému

Na člověku parazitují tři nejznámější druhy vší. Veš dětská - vlasová, Pediculus humanus capitis, veš šatní, Pediculus humanus vestimentorum (P. h. corporis) a tzv. veš ohanbí (neboli muňka), Pediculus humanus pubis nebo také Pediculus phtirius (pubis).

Veš dětská – Pediculus humanus capitis

(nebo také vlasová či hlavová) žije v lidských vlasech, nejčastěji však bývá nalézána u dětí. Zejména v poslední době se daleko častěji než dříve vyskytuje také ve vlasech dospělých lidí. Jedná se o parazitický plochý bezkřídlý hmyz šedé barvy, který nepřenáší žádné specifické infekční onemocnění. Je dlouhá 2-4 mm, samička klade denně 3-4 vajíčka, která připevňuje svými výměšky pevně k vlasu v těsném sousedství pokožky (tzv.hnidy). Žije asi 3 týdny a za tu dobu naklade až 150 vajíček. Rychlost vývoje pak závisí na teplotě. Z vajíček se líhnou po 5-10 dnech larvy (nymfy). Je však zdokumentovaný případ, kdy se larva vylíhla z vajíčka až po 19-ti dnech. S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy vzdálené více než 0,5 - 1 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé. Larvy jsou přibližně 1 mm dlouhé, podobné dospělcům, sají krev, nemohou se rozmnožovat. Z nich pak asi za 20 dnů dospělé vši. Mimo tělo přežívají vši 24 – 48 hodin (zcela výjimečně až 4 dny). Veš nelétá ani neskáče! Ona si prostě přeleze. Při vyčesání na zem se ale pěkně rychle rozlézá a hledá hostitele, takže vyčesávat jen tak v místnosti nebude to pravé, radši třeba nad vanou. Experimentálně bylo prokázáno, že vši přežívají ve vysoce chlorované vodě (slané i sladké) plaveckých bazénů, ale nebyl prokázán přenos v tomto prostředí. Mytí hlavy běžnými šampóny nechává vši zcela v klidu.

více informací: projevy problému