Popis problému

Zavšivení – pedikulóza

Ve všech zemích světa se radikálně zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku vznikající rezistence (odolnosti) k odvšivovacím přípravkům. Napadení vši dětskou je podle nové lékařské terminologie považováno za infekční onemocnění s názvem pedikulóza. Pedikulóza patří dlouhodobě mezi nepříjemnou parazitární infekci nejčastěji u dětí předškolního a školního věku. Pedikulóza se snadno přenáší mezi osobami bez toho, aby si napadená osoba vůbec uvědomila, že byla této infekci vystavena. Výskyt vši je poměrně běžný a není obrazem hygienické úrovně osoby ani její domácnosti. Napadené děti i jejich rodiče trpí především psychicky, cítí se být stresováni a vyloučeni ze společnosti. Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci. Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek.

Přenos kontaktem:

například v USA je udáváno 6 – 12 milionů případů pedikulózy ročně, většinou dětí 5 – 12 let a na její potlačování je za stejnou dobu vynaloženo kolem 370 milionů USD. Ve Francii kolísá napadení dětí vší dětskou v různých místech a školách mezi 2 – 60%. Například v Izraeli je napadeno vší až 50% dětí alespoň jednou za rok.

více informací: příčina problému